Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Lubelski Krąg Krajoznawców, III Posiada Krajoznawcza - "Zamki w krajoznawstwie polskim"

Komisja Krajoznawcza Oddziału Miejskiego PTTK zaprasza na III Posiadę Krajoznawczą Lubelskiego Kręgu Krajoznawców pt. "Zamki w krajoznawstwie polskim" w dniu 11 lutego 2017 r, na trasie „Niespodzianka”. Zbiórka uczestników o godz.10.00 przy bramie wejściowej do cerkwi katedralnej p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Ruska 15.

Wpisowe na KRĄG w wysokości: 10,00 zł należy wpłacić do dnia 2 lutego 2017 r. w kasie OM PTTK  Rynek 8 lub przelać na konto: Bank PEKAO S.A. III/O Lublin  38 1240 2382 1111 0000 3895 8430  O/M PTTK Lublin,  z dopiskiem „Lubelski Krąg Krajoznawców 2017”.                                                                                                                                            Informacji na temat Lubelskiego Kręgu Krajoznawców udzielają:
 - Biuro O/M  PTTK w Lublinie Rynek 8 tel. 81-53-249-42
 - Kol. Leszek Warowny tel. 81-71-00-390.                                                                                                                      

     Regulamin Lubelskiego Kręgu Krajoznawców 2017                                                                                                                                                                                                                                                                       Do zobaczenia na szlaku,
                                                                                       Organizatorzy