Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Sesja "Lublin na dawnej pocztówce"

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Zarząd OM PTTK w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie i Lubelski Klub Kolekcjonerów zapraszają na sesję „Lublin na dawnej pocztówce” która będzie miała miejsce  21 października 2017 r. w gmachu  WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4. Sesji będzie towarzyszyć wystawa dawnych pocztówek ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.


 Program sesji:
10.00 Otwarcie obrad
10.30 Ryszard Bogdziewicz „Fotografia lubelska w latach 1860 – 1910”
10.50 Elżbieta Kurpińska „O pierwszych wydawcach lubelskich pocztówek słów kilka”
11.10 Jan Lipniewski „Twórcy i wydawcy lubelskich pocztówek w latach 1905 1944”
11.30 Wojciech Kowalski „Lublin na pocztówce Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”
11.50 – Dyskusja
12.30 Agata Kozioł,  Marta Tomasik „Lublin na pocztówce z czasów Hieronima Łopacińskiego”
12.50 Zbigniew Nestorowicz „Wartości artystyczne lubelskich pocztówek”
13.10 Elżbieta Podkańska, Katarzyna Podkowińska „Spacer wirtualny po dawnym Lublinie”
13.30 Dyskusja i zakończenie obrad
Zaproszenie na sesję "Lublin na dawnej pocztówce"