Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Lubelski Krąg Krajoznawców, IV Posiada Krajoznawcza - "Dwory w krajoznawstwie polskim"

Komisja Krajoznawcza Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie zaprasza na  IV Posiadę Krajoznawczą Lubelskiego Kręgu Krajoznawców pt. "Dwory w krajoznawstwie polskim", w dniu 10 lutego 2018 r. Zbiórka przed startem trasy "Niespodzianka" o godz. 9.40  na  przystanku MPK ul. 3 Maja (Plac Litewski), obok Kuratorium Oświaty. Wyjazd na trasę autobusem linii 18 o godz. 9.52.

Wpisowe na KRĄG w wysokości:  15,00 zł należy wpłacić do dnia 1 lutego 2018 r. w kasie O/M PTTK  Rynek 8 lub przelać na konto: Bank PEKAO S.A. III/O Lublin  38 1240 2382 1111 0000 3895 8430  O/M PTTK Lublin z dopiskiem „Lubelski Krąg Krajoznawców 2018”.
Informacji na temat Lubelskiego Kręgu Krajoznawców udzielają:
# Biuro O/M  PTTK w Lublinie Rynek 8 tel. 81-53-249-42
# Kol. Leszek Warowny tel. 81-71-00-390.

Regulamin Lubelskiego Kręgu Krajoznawców 2018"

Do zobaczenia na szlaku                                                           
         Organizatorzy

 110. LECIE ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTK - PTTK