Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Szkolenie kadry programowej PTTK 2018

Zapraszamy członków PTTK z Oddziałów skupionych w Porozumieniu Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, pragnących zdobyć uprawnienia kadry programowej PTTK oraz rozszerzyć posiadane uprawnienia kadry  PTTK na KURS KADRY PROGRAMOWEJ PTTK. Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia - 17 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali szkoleniowo – klubowej O/M PTTK w Lublinie,Rynek 8 (III p.) Kolejne zajęcia - 7 i 8 kwietnia o godz.10.00

Na spotkanie organizacyjne zabieramy ze sobą:
- legitymację członkowską PTTK,
- książeczki posiadanych odznak turystycznych i krajoznawczych,
- legitymację z dotychczas posiadanymi uprawnieniami kadry programowej.
Zaproszenie na Kurs Kadry Programowej PTTK