Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Wydarzenie miesiąca lutego - Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego lubelscy przewodnicy PTTK zaprosili mieszkańców Lublina w dniu 23 lutego na spacer „Szlakiem cechów rzemieślniczych od XV do XXI wieku”.

Uczestnicy spaceru dowiedzieli się jak wyglądało kształcenie uczniów na czeladnika i mistrza, jakie cechy opiekowały się kaplicami w Farze św. Michała Archanioła i basztami obronnymi oraz do czego służyła skrzynia cechowa. W Domu Rzemiosła w Rynku nr 2 wysłuchali odczytu ilustrowanego księgami różnych cechów rzemieślniczych, a w Muzeum Historii Miasta Lublina – Oddziale Muzeum Lubelskiego obejrzeli wyroby lubelskich rzemieślników, pieczęcie i dokumenty cechowe doby jagiellońskiej  i z przełomu XIX i XX wieku, natomiast w skarbcu klasztornym oo. dominikanów  - wyroby złotników z warsztatów lubelskich, krakowskich, lwowskich i włoskich. W spacerze uczestniczyło 140 osób.
Wieczorem w Cukierni Chmielewskich odbyło się spotkanie przewodników z udziałem Członka Honorowego PTTK Tadeusza Sobieszka, przedstawicieli Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK  w Lublinie: prezesa Andrzeja Wasilewskiego, wiceprezes Katarzyny Komisarczuk i członka Zarządu Leszka Warownego. Prezes OM PTTK wręczył przewodnikom: Mieczysławowi Kseniakowi, Bibiannie Laskowskiej, Marii Wiślińskiej i Jadwidze Chomczyńskiej - Mróz dyplomy jubileuszowe z okazji 110-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a Kol. Katarzyna Pieczywek złożyła ślubowanie i została przyjęta do Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego. Prezes Oddziału Miejskiego Andrzej Wasilewski i prezes Koła Przewodników PTTK Maria Wiśnioch-Filo wręczyli Koleżance legitymację przewodnika turystycznego i odznakę klubową.       Zdjęcia