Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Magiczny Lublin Jagiellonów - koncert

Zapraszamy na koncert muzyki dawnej organizowany  w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim, w dniu 28 maja 2019 r. o godz.18.45. Koncert skierowany jest m.in. do uczestników Wojewódzkiego  Konkursu Historyczno - Krasomówczego "Magiczny Lublin Jagiellonów - złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”.  Szczegóły: KONCERT MAGICZNY LUBLIN JAGIELLONÓW. Organizatorami konkursu są: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Główne cele projektu to::zapoznanie uczniów z historią miasta okresu jagiellońskiego, przybliżenie postaci kreujących ówczesną rzeczywistość, miejsc czy też historii muzealnych eksponatów, popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lublina poprzez różne narracje, wprowadzenie  historii  mówionej  do  kanonu  regionalnej  edukacji przy  współpracy z instytucjami naszego miasta, wychowanie  młodego  człowieka  świadomego  przeszłości  swojego  miasta. Postaramy się przywrócić atmosferę miasta, w którym pobrzmiewał gwar wielokulturowego tygla kupców i jego mieszkańców, echa pieśni chasydów, a mnogość kościołów, zakonów i klasztorów dawała mu miano „Małej Jerozolimy”.  Uczniowie wczują się w rolę opowiadacza historii Lublina tamtych czasów. Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie materiałów źródłowych i  zaprezentowanie  ich w   formie  gawędy, możliwe  jest  również  wykorzystanie  form prezentacji   multimedialnej lub elementów  dramy. Przedstawiane  fakty,  wydarzenia,  postacie  i  wątki muszą  spełniać  warunek autentyczności i być zgodne z faktografią historyczną..Eliminacje konkursowe  odbędą  się 28 maja  2019 r.o godz.  10.00 w   IV   Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4. Rozstrzygnięcie  konkursu – 29   maja   2019 r. o godz.  12.00 w  kościele   p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, ul. G. Narutowicza 6.