Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

65 lat Koła PTTK nr 1 przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

16 listopada 2018 r. Kolo PTTK Nr 1 przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będzie uroczyście obchodziło  jubileusz 65-lecia istnienia. Jest to najstarsze studenckie kolo PTTK w Polsce i jedno z najstarszych kół  powstałych  w 1953 roku w odradzającym się do życia dawnym Oddziale Lubelskim PTK, który odtąd występuje pod dzisiejszą nazwą Oddział Miejski PTTK w Lublinie. W roku 1958 Koło PTTK nr 1 przy KUL było jednym z kół współtworzących  Oddział Międzyuczelniany PTTK w Lublinie (obecnie Oddział Akademicki PTTK ) i właśnie w tym oddziale otrzymało numer 1, który nosi w swej nazwie do dzisiaj. Z okazji jubileuszu 65-lecia Koło postanowiło wydać swoją  historię, której druk jest na ukończeniu. Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów i wielu niezwykłych spotkań na turystycznych szlakach!                          w imieniu Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie                                                                         prezes dr Andrzej Wasilewski