Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Gratulujemy zdobywcom uprawnień społecznej kadry programowej PTTK

W dniu 19 listopada 2016 r. w siedzibie OM PTTK  (kamienica Rynek 8 ) przed Komisją  Egzaminacyjną zdały egzamin  uzyskując  i rozszerzając uprawnienia  Przodownika Turystyki Pieszej  PTTK na teren wybranych województw  następujące koleżanki i koledzy:

1.    Bigos Beata                        (OM PTTK  Lublin)                            - Woj. Lubelskie
2.    Dulny Paweł                        (O/Wojskowy Lublin)                        - Woj. Świętokrzyskie
3.    Gregorczyk Grzegorz           (OM PTTK   Lublin)                           - Woj. Świętokrzyskie
4.    Kapitan Mateusz                  (OM PTTK  Lublin)                           - Woj. Mazowieckie
5.    Kaznowska – Maciążek  Elżbieta (O/Wojskowy  Lublin)             - Woj. Świętokrzyskie
6.    Kowalski Piotr                      (OM PTTK  Lublin)                        - Woj. Podlaskie
7.    Michalik Mirosław                 (O/Wojskowy Lublin)                     - Woj. Świętokrzyskie
8.    Mokiejewska Małgorzata       (OM PTTK  Lublin)                        - Woj. Mazowieckie
9.    Mokiejewski Tadeusz            (OM PTTK  Lublin)                        - Woj. Mazowieckie
10.   Płaszczewska Katarzyna     (OM PTTK  Lublin)                        - Woj. Mazowieckie
11.   Rymczuk Teresa                  (O/PTTK  Włodawa)                      - Woj. Kujawsko- Pomorskie
12.   Sidorowska Elżbieta            (O/PTTK  Włodawa)                      - Woj. Kujawsko- Pomorskie
13.   Stećko Agnieszka               (O/Wojskowy  Lublin)                    - Woj. Świętokrzyskie
14.   Warowny Dominik               (OM PTTK  Lublin)                         - Woj. Mazowieckie
15.   Zdenicki  Jacek                   (OM PTTK  Lublin)                         - Woj. Podlaskie


                                      Przewodniczący OKTP OM PTTK w Lublinie  Zdzisław Rydz