Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Przodownik Turystyki Pieszej - egzamin

Komisja Turystki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie informuje, że organizowany jest egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników turystyki pieszej PTTK. Planowany termin egzaminu: 26 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali szkoleniowo-klubowej Oddziału Miejskiego (Rynek 8  III p.)

Wszyscy kandydaci na przodowników TP i przodownicy PTP rozszerzający uprawnienia proszeni są złożenie odpowiednich wniosków (potwierdzonych przez macierzyste komisje turystyki pieszej lub zarządy oddziałów) do dnia 10 grudnia 2018 r. w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Rynek 8   20-111 Lublin.
                                                                                                     Przewodniczący KTP O/M PTTK w Lublinie
                                                                                                                                                              Jacek Zdenicki