Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Wielkanoc 2016
Z okazji Świąt Wielkanocnych

wszystkim turystom i krajoznawcom

najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności

składa

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie

 

X Jubileuszowy Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

Komisja Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie zaprasza 5.03.2016r. na X Jubileuszowy Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej      

Regulamin, program X Zlotu PTP

Żegnamy kolegę Tadeusza Martusewicza

Zmarł śp. kol. Tadeusz Martusewicz, Członek Honorowy PTTK, inicjator i realizator Kaplicy PTTK im. św. Jana Pawła II w  kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce, w której upamiętniona została m.in.działalność Oddziałów PTTK Regionu Lubelskiego.
Żegnamy niezawodnego Kolegę i Przyjaciela -  Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK  w Lublinie

Pożegnanie Tadeusza Martusewicza :   http://www.pttk.pl/zycie/pozegnania/index.php?co=t_martusewicz       Kaplica - Panteon PTTK: https://www.pttk.pl/zycie/index.php?co=kaplica

Lubelski Krąg Krajoznawców, II Posiada Krajoznawcza Jastków 13.02.2016

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza zaprasza na II Posiadę Krajoznawczą
Lubelskiego Kręgu Krajoznawców "Krajoznawstwo polskie w historii - historia w krajoznawstwie polskim" Jastków  13 lutego 2016 r.
REGULAMIN
I.  ORGANIZATORZY
Lubelski Krąg Krajoznawców – II. Posiada Krajoznawców 2016 organizowany jest przez Oddział Miejski PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie – KOMISJĘ KRAJOZNAWCZĄ.

Czytaj więcej...

W przededniu 110.lecia PTK - PTTK (1906 - 2016)

W 2016 roku będziemy obchodzili w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym 150. rocznicę urodzin jednej z najwybitniejszych postaci wśród twórców zorganizowanego ruchu krajoznawczego na   ziemiach  polskich - Aleksandra Janowskiego, patrona naszego Oddziału.  Autor  słynnego tekstu,  przygotowanego    na trzydziestolecie Towarzystwa w 1936 roku, spędził dzieciństwo na lubelskiej ziemi. Znane nam wystąpienie, które zaczynało się od słów:

Czytaj więcej...