Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

Najlepsze życzenia w klimacie refleksji i podsumowań

Koleżanki i koledzy !
Dobiegający końca rok 2014 skłania do dokonania bilansu działalności i przekazania podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do wzbogacenia programu naszego działania o ważne dla wszystkich treści.

Czytaj więcej...

75 rocznica Sonderaktion Lublin

Muzeum Lubelskie, Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”, Oddział Miejski PTTK i Koło Przewodników Miejskich i Terenowych byli organizatorami uroczystości w 75. rocznicę „Sonderaktion Lublin” wymierzonej przeciwko lubelskiej inteligencji.

Czytaj więcej...

Odznaka Krajoznawcza Miejsca Kultu Św. Jana Pawła II

Kol. Wojciech Kowalski, członek Zarządu OM PTTK w Lublinie i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK jest inicjatorem nowej odznaki oraz autorem regulaminu i książeczki.                                                                                                       Regulamin Odznaki Miejsca Kultu Św.Jana Pawła II 

Wzór Książeczki