Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

"Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej"

Zarząd Oddziału i Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego zapraszają  do udziału w sesji "Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej". Sesja wraz z towarzyszącymi jej wystawami kolekcjonerskimi odbędzie się  w dniu 15 października 2016 r. w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.           Fotorelacja WBP
Zaproszenie i szczegółowy program Sesji                   Relacja Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

XXIV Balawka z Parasolem w 45 lecie koła "Kryza"

2 października  Zarząd Koła "Kryza" zorganizował XXIV "Jesienną Balawkę z Parasolem" zapraszając do udziału członków PTTK. Okazja była szczególna, bo w 2016r.  koło obchodzi 45 lecie swojego istnienia. Rajd rozpoczął się na "Rogatce Warszawskiej" (Rondo Honorowych Krwiodawców) od powitania rajdowiczów przez prezesa koła kol. Andrzeja Soszkę i honorowego prezesa  kol. Józefa Bednarczyka. Stąd przez malownicze Górki Czechowskie, Marysin, przecinając Dolinę Ciemięgi poprowadził do Jakubowic Konińskich kierownik rajdu kol. Roman Rodak.

Czytaj więcej...

Kurs "Organizator Imprez na Orientację PTTK"

Zarząd Klubu Organizatorów Turystyki OM PTTK w Lublinie informuje, że kurs na  "Organizatorów Imprez na Orientację PTTK"  rozpocznie się dnia 5 - 6 listopada 2016 r. w sali szkoleniowej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, ul. Rynek 8. Zajęcia praktyczne w terenie przewidziane są na dzień 26 listopada 2016 r. Liczba osób jest ograniczona. Osoby, które się zgłosiły proszone są o podanie adresu kontaktowego dla korespondencji. Zapraszamy.

Egzamin dla Przodowników Turystyki Pieszej PTTK i kandydatów

Komisja Turystyki Pieszej OM PTTK pragnie jak co roku umożliwić rozszerzenie uprawnień Przodownika TP oraz przystąpienie do egzaminu na PTP tym Koleżankom i Kolegom, którzy ukończyli kurs PTP a z różnych powodów do egzaminu jeszcze nie przystąpili. Termin egzaminu ustalony został na 19 listopada 2016 r. a termin składania wniosków upływa z dniem 15 października.

Czytaj więcej...

Zlot Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego "Obsza 2016" - zapowiedź

W dniach 19 – 20 listopada 2016 r. na terenie powiatu biłgorajskiego odbędzie się doroczny Zlot Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego „Obsza 2016”. Podążymy do celu kontynuując rozpoczęte wiosną szkolenie zatytułowane „Dolinami Rzek”, które umożliwiło bliższe poznanie ciekawych obiektów usytuowanych wzdłuż doliny rzeki Wieprz od Łęcznej po jej ujście do Wisły. 

Czytaj więcej...

Kurs Instruktora Ochrony Przyrody - wycieczka szkoleniowa

Dołącz do uczestników szkolenia - weź udział w wycieczce 16 - 18.09.2016 prowadzonej przez doświadczonych Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK. Program wycieczki:                              Galeria zdjęć

Czytaj więcej...